”Trädgården fungerar som en viktig källa till avkoppling”

Det är tydligt bland svenskar att trädgården och naturen fungerar som en viktig källa till avkoppling i en annars ofta stressig tillvaro och att det främsta användningsområdet för trädgård eller terassen är just längtan efter lugn och ro. Det finns även en stor önskan om grönare stadskvarter och intresset för luftrenande växter är stort, i synnerhet hos unga. Detta är några av slutsatserna som går att läsa i femte och sista släppet av Plantagens rapport Växttrender 2019. 

”Vi kommer att se ett ökat behov av ”digital detox”, inte minst som en motreaktion mot det digitala hemmet. Lugn och ro blir ett starkt ideal, vi vill bort från den digitala stressen och att vara uppkopplad är inget eftersträvansvärt.”– Stefan Nilsson, trendexpert.

Att se något man själv har rått om växa sig frodig får en ofta att må bra, och en viktig anledning till att odla ätbart är att det upplevs hälsosamt (47%). Intresset för att odla ätbart och för hälsan är stort, där 45 procent planerar att odla ätbara växter och ytterligare 30 procent är intresserade av att göra det.

”En balkong kan räcka långt. Det är bevisat att när man vårdar något som ger tillbaka, så ger det ett extra värde – till exempel att kunna göra pesto på egen basilika. Ju mer grönt man kan ha i sin omgivning, desto bättre.” – Eva Sahlin, forskare inom natur-hälsa, välbefinnande och stress.

källa/ foto: Plantagen