Nu ska det byggas nya bostäder i Östra Ringstorp

Under hösten har Örebro kommun sökt aktörer som vill bebygga två tomter i Östra Ringstorp. Markanvisningen är nu klar och det är Asplunds Fastigheter och Innobo som tilldelas marken.

Östra Ringstorp ligger i den befintliga stadsdelen Ringstorp, ca 2,5 km norr om Örebro centrum. Under hösten har det pågått markanvisning där kommunen har sökt byggaktörer som är intresserade av att bygga bostäder i området. Kommunen har specifikt uppmuntrat byggnation av ägarlägenheter – en boendeform som till skillnad från bostadsrätt innebär att man äger sin lägenhet fullt ut.

– Vi har fått in väldigt många intresseanmälningar för markanvisningen i Östra Ringstorp. Nu har vi utvärderat samtliga och kommit fram till vilka aktörer som ska tilldelas marken. Några av de styrkor vi ser med valda aktörer är bland annat hänsynen till naturmark och befintlig grönska i området, berättar Linnéa Nilsson, exploateringsingenjör.

källa/ foto: Örebro kommun/AART och White arkitekter.