Snêk hjälper dig att bygga ditt drömkök

”När vi nu tillbringar mer tid i hemmet eller stugan på grund av arbete hemifrån, mindre resande, social försiktighet eller kommande semester, ges möjlighet till att ta tag i sedan kanske lång tid planerade renoveringsprojekt. Detta samtidigt som den ekonomiska osäkerheten leder till en ökad känslighet för prisnivån. 

Snêk erbjuder kök till konkurrenskraftiga priser, vars kostnad dessutom kan sänkas i olika grad utifrån hur mycket kunden är beredd att göra själv i fråga om målning och montering”.

källa/ foto: Snêk