Renoveringstips på bomässan – ”restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader”

Byggnadsvårdsföretagen är en av utställarna på mässan Bostad 2021 den 12-13 november. De är en nationell branschorganisation för specialister inom byggnadsvård. ”Organisationen är ett samarbete mellan nio regionala företagsnätverk och har dessutom ett antal företag som direktmedlemmar i län där det saknas en regional förening. Här finner du 280 företag över hela landet med särskild kompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.”

Vi som kommer att delta i mässan är ett av dessa regionala företagsnätverk Byggnadsvårdsföretagarna Nerike, hälsar utställaren.

foto: Karin Björkqvist