Örebro tar fram fler tomter för villor och småhus

På torsdagen beslutade Byggnadsnämnden i Örebro att möjliggöra fler tomter för småhus och villor i Örebro. I den antagna verksamhetsplanen ska förvaltningen särskilt prioritera detaljplaner som innehåller en betydande mängd småhusbebyggelse.

-Vi vet sedan tidigare att ungefär 7 av 10 svenskar säger sig vilja bo i ett eget småhus och bland dem som är inne i barnaåren är andelen ännu högre. För mig som ordförande har det varit en prioriterad fråga och därför är det roligt att vi nu på ett bättre sätt kan möta den efterfrågan som finns för fler människor att bo i ett småhus eller villa, säger Anders Hagström (KD), ordförande i Byggnadsnämnden.

Kommunledningen i Örebro kommun beslutade i budget för 2021 att skapa förutsättningar för fler småhus. Utifrån översiktsplanen och kommunens strategi för arkitektur och byggande kommer småhusbebyggelse arbetas in i utvecklingsområden utifrån god fysisk planering.

-Det är viktigt att ha en balans mellan att nyttja marken effektivt med flerbostadshus och samtidigt möta den efterfrågan som finns på tomter för småhus och villor. Örebro behöver kunna möta behovet av bostäder för en växande befolkning och då är effektivt mark- och infrastrukturanvändande viktiga pusselbitar, säger Kemal Hoso (S), vice ordförande i Byggnadsnämnden.


Örebro kommun kommer 2021 att erbjuda nästan dubbelt så många tomter som året innan och de kommande åren förväntas ske ytterligare ökning med både kommunala tomter och privata exploatörer. Byggnadsnämnden ger i verksamhetsplanen också förvaltningen i uppdrag att utveckla nya metoder för att åstadkomma olika typer av småhusbebyggelse vilket skapar nya möjligheter för att tillgodose den efterfrågan som finns.

källa/ foto: Örebro kommun/ Myresjöhus