Öbo bygger Norrstjärnan – bostäder och förskola i samma byggnad

”Granne med Norrbyskolan växer Norrstjärnan fram – tre sexvåningshus som byggs  ovanpå en förskola. I december 2019 kan du vara en av de nya hyresgästerna. Till sommaren startar uthyrningen”, skriver Öbo.

”Med adress Höglundagatan 100–102 samt Soldatgatan 1 bygger vi 71 lägenheter från två till fyra rum och kök samt en modern förskola med tio avdelningar. Kommunen hyr förskolan av ÖBO på ett långtidskontrakt som löper över 20 år. Det är barn från den angränsande förskolan Hästskon som så småningom flyttar in i de nya, fina förskolelokalerna som får namnet Norrstjärnan”.

”I Norrstjärnan prövar vi ny teknik för att ge en minskad koldioxidpåverkan. De tre bostadshusen byggs med korslimmat trä i stommen, istället för betong, något som vi är först i Örebro att göra”.