Ny bok om en träfabriks historia – ”det gedigna hantverket att böja massivt trä med ånga”

Gemla Fabrikers i småländska Diö är Sveriges äldsta möbelfabrik och har upplevt det mesta av den svenska möbelindustrins utveckling, framväxt och fortlevnad. I boken Konsten att tämja trä: Gemla och den svenska möbelindustrin skildras människorna och livet på bruksorten på ett initierat och kärleksfullt sätt. Det berättas även om det gedigna hantverket att böja massivt trä med ånga, företagandet samt produkterna och deras formgivare, från mitten av 1800-talet till våra dagar.

— Gemlas sätt att tillverka högkvalitativa möbler utifrån genuin omsorg, lika genuint hantverkskunnande och traditioner är ett kulturarv att förvalta. Dessutom helt unikt i kraft av att vara Sveriges enda möbelverkstad som behärskar konsten och hantverket i att forma massivt trä till nya former med hjälp av vattenånga. Att Gemla genom åren alltid varit och fortfarande är en föregångare i fråga om att själva, och med fullständig självklarhet, ta sig an omvårdnad och service av sina alster är inget annat än anmärkningsvärt och näst intill unikt, säger Svante Öquist, f.d. chefredaktör på Elle Decoration och bokens förordsskrivare.

Gemlas historia är präglad av ödesdigra bränder, konkurser och en allt hårdare internationell konkurrens men också av passionen för hantverket, traditionen och det lokala. Här finns bland annat historien om böjträteknikens ursprung av Kerstin Wickman, essäer om design- och kulturhistoria av Sara Kristoffersson och nedslag i svensk industrihistoria av Anders Houltz. Det är också berättelsen om bruksorten Diö, där människorna, hantverket och platsen porträtteras av Petter Eklund.

Gemlas 160-åriga tillvaro speglar på många sätt Sveriges utveckling från ett av Europas fattigaste och mest outvecklade länder till dagens högteknologiska tjänste- och informationssamhälle. Företaget har visserligen genom alla tider förknippats med hantverk, men dess tillkomst och utveckling måste ändå förstås mot bakgrund av industrialismen och de nya konsumtionsmönster den förde med sig. Den industriella revolutionen hade startat i Storbritannien och spreds vid 1800-talets början från land till land. Till Sverige nådde den sent i jämförelse med de stora länderna i Västeuropa, men från 1850-talet och framåt satte den allt tydligare prägel även här.

“Redan 1901 lämnar den första böjträstolen (stol 5005) Gemlas fabrik i Diö där man bestämt sig för att tillverka mer än leksaker. Att böja trä i formar med hjälp av het ånga är dock en komplex process, och företaget inser tidigt att det krävs kompetens. För att ro projektet i land och höja kvaliteten rekryteras därför snabbt medarbetare från Böhmen, där metoden är väletablerad.”

— ur boken.

Konsten att tämja trä riktar sig till alla med intresse för svensk form, hantverk och svensk möbelindustrihistoria. Författare är Petter Eklund, Anders Houtz, Sara Kristoffersson och Kerstin Wickman.