Ny bok: Locka djur till din trädgård – gynnar en frodig växtlighet

Det är inte bara för människorna i storstäderna det råder bostadsbrist – också insekter och smådjur saknar hem. Att skapa en fristad för dem i trädgården resulterar i vinst för både trädgårdsägaren och djuren och det är till och med ett sätt att skydda hela vår existens. I boken Trädgårdsdjur visar Marie Dacke och Låtta Skogh hur man får en mångfald av djur och insekter att flytta i trädgården och på så sätt även gynna en frodig växtlighet.

—  Det är inte bara gamla trädgårdar som går att få att myllra av djur. Båda våra trädgårdar är relativt nya och i dem har vi har lyckats mycket bra att väcka naturen till liv. Målet med boken är att ge inspiration, kunskap och idéer till hur du lätt kan göra saker i din trädgård för att tillgodose kraven och önskemålen för så många arter som möjligt, säger Marie Dacke.

Marie Dacke är professor i zoologi vid Lunds universitet. Hon är mest känd för sin forskning om insekters navigationssystem, där hon använt dyngbaggar som modelldjur. Utöver att hon brinner för att berätta om forskning och biologi på ett lättillgängligt och intressant sätt, är hon en inbiten trädgårdsfantast och fotograf.

Låtta Skogh är doktor i neurobiologi och biologiredaktör vid NE Nationalencyklopedin, där hon förmedlar och förklarar hur levande varelser fungerar i text och bild. Hon har alltid älskat grodor, snäckor och daggmaskar. Hennes pyttelilla radhusträdgård rymmer, tack vare hennes odlingsstil “skohornsprincipen”, både groddamm och klöveräng.

Boken utkommer den 16 mars 2020.