Nu byggs studentlägenheter i korsningen Södra Grev Rosgatan och Skolgatan

Just nu byggs det studentbostäder i korsningen Södra Grev Rosgatan och Skolgatan i Örebro. Det är Asplunds Fastigheter tillsammans med White arkitekter som tagit sig an uppgiften att skapa attraktiva studentbostäder och VentPartner står för ventilationslösningen. Sammanlagt kommer det bli 41 lägenheter.

Med tanke på byggnadens centrala läge blir lägenheterna väldigt utsatta för avgaser och ventilationen kan därför inte tas in från gatan. Därför använder VentPartner en lösning som kallas FTX som tar in luft upptill – från taket.