Nu byggs det nya studentbostäder – klara för inflyttning nästa år

Nock Massiva Trähus ska bygga 66 studentlägenheter i Örebro tillsammans med NA Bygg på beställning av Eken i Almby AB. Lägenheterna är i storlekarna 1–4 rum samt kollektivboende. Husen byggs i korslimmat trä med modern volymbyggnadsteknik för att minimera klimatpåverkan.

Bostäderna produceras industriellt som färdiga volymenheter i början av april. Förutom lägenheter med 1–4 rum samt kollektivboende i form av boenderum och gemensamhetsytor, kommer det också att finnas en förskola i bottenvåningen.

– Vi är glada för förtroendet att få leverera studentbostäder i korslimmat trä åt Eken i Almby AB. Sverige behöver bygga fler klimatsmarta bostäder som människor har råd att bo i för att vi ska kunna möta både bostadsbristen och klimatkrisen, säger Örjan Landström, vd för Nock Massiva Trähus.

Lägenheterna byggs inomhus i fabrik och är färdigställda till 96 procent innan de fraktas till byggplatsen för montage. Badrum och kök har installerats och alla fönster och dörrar är monterade när lägenheterna lämnar fabriken. Eken i Almby AB räknar med att lägenheterna ska vara inflyttningsklara i början av 2021.

– Studenter är den grupp som lider mest av bostadsbristen och därför känns det här projektet extra viktigt. Med den stora variationen i bostadsstorlekar kan vi dessutom erbjuda många olika boendelösningar för folk med olika livssituation, säger Gustav Falkenström, vd för NA Bygg.

Enligt Boverket råder i dag bostadsbrist i 240 av 290 svenska kommuner och den senaste prognosen visar att över 600 000 nya bostäder behöver byggas till år 2027. Samtidigt står byggsektorn i dag för 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp.

källa/ foto: Nock