Mäklarhuset: Villapriserna ökar snabbare än priset på bostadsrätter

Coronapandemin har lett till ett skifte på den svenska bostadsmarknaden. Under 2020 har snittpriserna för villor ökat nästan två gånger så snabbt jämfört med bostadsrätter. I Örebro län har villapriset ökat med 5,6 procent i år. – Detta brukar vi inte se under kriser. Jag tror att vi kan förvänta oss stora skillnader på bostadsmarknaden kommande åren, säger Mäklarhusets vd Erik Wikander.

Under coronapandemin har prisutvecklingen på bostadsmarknaden gått starkt. Men det finns vissa områden som sticker ut mer än andra. Nya siffror visar att det skett ett paradigmskifte på bostadsmarknaden under krisåret 2020: Villapriserna har stigit med mer än elva procent över landet under januari–oktober, jämfört med knappt fyra procent för bostadsrätter i stort*.

Skiftet var extra tydligt under sommarmånaderna – en tid när marknaden oftast går in i en semesterdvala. Mellan juni och augusti ökade villapriserna med hela 5,7 procent i Sverige. Ökningen var 68 procent större än ökningen på en bostadsrätt under samma period.
– Det här är en direkt följd av coronapandemin. Men denna kris är inte som alla andra. Under tidigare kriser har mindre och kvadratoptimerade lägenheter gått bäst. Men nu ser vi i stället villor, som är stora och dyra i jämförelse med andra, gå starkt. Detta är ett stort trendskifte. Villaägarna kan bli de stora vinnarna på bostadsmarknaden kommande tiden, säger Mäklarhusets vd Erik Wikander.

Under coronapandemin har människor tillbringat mer tid hemma, jämfört med under tidigare kriser. Som finanskraschen 2008. Bostaden har blivit en plats för både arbete och fritid. Det skapar nya behov och fler överväger att lämna stadskärnan när arbete hemifrån blir mer accepterat. 

Trenden finns över hela Sverige. Under sommaren – mellan juni och augusti – hade alla län i Sverige prisökningar på minst två procent bland villorna. Jämtland och Västerbotten, grannlän i nordvästra Sverige, hade prisökningar på över elva procent.


– Detta visar, svart på vitt, vilka nya bostadsbehov som vuxit fram under coronapandemin. Hemmajobb och uteblivna resor har uppvärderat bostadens plats i våra liv, samtidigt som trenden av att flytta ut från stadskärnorna har förstärkts ytterligare. Det är bland villorna vi kommer få se de stora prisskiftningarna framöver, säger Erik Wikander.

Så: Vad kan man förvänta sig av bostadsmarknaden 2021? Enligt en ny undersökning gjord bland Mäklarhusets mäklare** – med 110 lokala kontor och 550 medarbetare över hela landet – väntar en tid med mindre svängningar och mer stabilitet. Två av tre mäklare (67 procent) tror att priserna kommer stiga med upp till fem procent. Det motsvarar 165 000 SEK för en snittvilla i Sverige. Samtidigt tror drygt hälften (53 procent) av mäklarna att den höga aktiviteten på marknaden kommer att bestå under 2021.


– Siffrorna tyder på att mäklarna förväntar sig en bostadsmarknad som fortsätter att öka, men inte i samma höga tempo som under 2020. Under året har en rekordmarknad drivits fram av lågt utbud och låga boendekostnader. Men nästa år, 2021, kommer fortsatt vara präglat av osäkerhetsfaktorer som kan dämpa marknadens utveckling.

Mäklarna tror också att säljarnas marknad kommer att fortsätta under 2021. Nästan sju av tio (69 procent) säger att säljaren kommer att ha övertaget.


– Många i köpstarka grupper har fortsatt jobb, räntorna är låga och utbudet av bostäder litet. Det ligger till grund för en marknad som fortsatt kommer kunna fortsätta driva framåt. Men samtidigt vet vi att det kan svänga snabbt. Därför finns det anledning att tro på en lugnare marknad 2021, säger Mäklarhusets vd Erik Wikander.

källa/foto: Mäklarhuset