Lansa bygger 63 lägenheter i Adolfsberg

– Vi bygger 63 lägenheter i området Adolfsberg. Ett av Örebros allra bästa lägen och där vi redan har attraktiva bostäder. Vi är en långsiktig aktör och med vår stabila ägarkrets i ryggen ser vi nu att nya tillfällen dyker upp, både när det gäller markförvärv, nyproduktion och etablerade fastigheter, säger Lansas vd Claes Malmkvist.

”Det aktuella projektet i Örebro omfattar 63 lägenheter fördelade på två huskroppar med hög standard och som våra hyresgäster kommer vara stolta över. Inflyttning är planerad till hösten 2019”.

– Adolfsberg är ett mycket attraktivt område i Örebro med en blandad bebyggelse och närheten till service och handel. Sedan tidigare har vi 72 hyresrätter i området och våra hyresgäster verkar uppskatta blandningen av villor, radhus och flerbostadshus, säger Claes Malmkvist.

OBS. Bilden är från en annan av Lansas fastigheter i Örebro, kv Kumminen

foto/källa: Lansa Fastigheter