Kommunen vill locka fler till Östernärke – säljer tomt i Odensbacken

Örebro kommun har en ny bostadstomt ute för markanvisning i Odensbacken och möjliggör för fler bostäder. -Vi arbetar aktivt för att hela Örebro ska växa och vara en attraktiv kommun. Fastigheten är omgiven av blandad bebyggelse med både flerbostadshus och villor, jag ser med spänning fram emot vad som händer på denna fastighet, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Området är ca 2800 kvm och detaljplanerat för bostäder i högst två våningar. Fastigheten har ett attraktivt läge precis intill Kvismare Kanals strand. – Att möjliggöra för bostäder i den här delen av kommunen är otroligt viktigt. Det här är ett attraktivt läge precis vid Kvismare kanal som möjliggör för fler att bosätta sig i Odensbacken. Det ska bli roligt att följa, säger Linda Larson (C) vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad 

Förutsättningar är att marken ska bebyggas med flerbostadshus och/eller radhus och att det behöver anpassas till platsen, den befintliga bebyggelsen samt siktlinjerna mot ån. Innan förstudie tilldelas någon intressent kommer fastigheten att ligga ute som ledig mark så att alla intressenter ges möjlighet att visa sitt intresse. 

– Det känns väldigt roligt att vi nu kan ge förutsättningar för byggnation och utveckling i Odensbacken. Det ska bli spännande att se hur platsen utvecklas med de fina boendemiljöer som finns vid Kvismare kanals strand, säger David Gelinder (KD) presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad.

Bilden är från Segersjö nära Odensbacken. I Segersjö arrangeras årligen en folkfest med fälttävlan på högsta nivå.

källa/ foto: Örebro kommun/ arkivbild