HSB fokuserar på Österport – Asplunds köper mark på Rynningeåsen

HSB säljer fastigheten Brigaden 1 på Rynningeåsen till Asplunds Fastigheter i Örebro AB. Tidigare har HSB byggt närmare 300 bostadsrätter i sex olika etapper i samma område.

– Nu fokuserar vi på att utveckla bostadsrätter i andra delar av Örebro. Närmast det nya kvarteret Österport intill stadsdelen Öster, säger Sara Almcrantz, byggchef, HSB MälarDalarna.

Köparen har för avsikt att bygga hyresrätter på Rynningeåsen.

– Asplunds Fastigheter äger sedan tidigare 145 lägenheter i kvarteret Lottan på Rynningeåsen och har noterat att efterfrågan på hyreslägenheter i detta område är mycket stor. Varför vi är mycket tacksamma att ha fått möjligheten att förvärva, denna i området centralt belägna fastighet. Vår avsikt är här att snarast påbörja byggnation av lägenheter i efterfrågad storlek, säger Per Brogren, vd, Asplunds Fastigheter i Örebro AB.

källa/ foto: HSB