Hantverk från Cervera nu ute till försäljning

Som ett steg i Cerveras hållbarhetsarbete lanserade Cervera ett hantverksstipendium i augusti 2021. Syftet är att sätta svenskt hantverk i fokus och lyfta lokala hantverkare, som genom Cerveras försäljningskanaler kan nå ut brett med sina alster i hela Sverige.

Cervera vill öka intresset för lokalt producerade produkter samt efterfrågan av unik design. Målet är att det svenska kvalitetshantverket ska få ta mer plats på marknaden med följd att lokala hantverkare fortsatt har möjlighet att utveckla sin verksamhet, trots den höga konkurrensen av massproducerade objekt. Varje år nomineras framstående hantverkare inom ett utvalt område till att erhålla hantverksstipendiet på 25 000 kr. Temat i år är keramik.

Sommaren 2021 hade keramiker i Sverige möjlighet att skicka in en ansökan. Cervera valde i augusti ut tio nominerade, vilkas keramik nu säljs på Cervera.se/cervera-craft. De tio nominerade keramikerna är: Anna Broström Ek, Ellen Claesson, Alva Ekberg, Isabelle Gut, Emma Ljung, Frida Mälarborn Hoshino, Johanna Nilsson, Filip Palmquist, Ville Skinnargård och Mats Svensson.

Av de tio nominerade utsåg juryn keramikern Mats Svensson som vinnare av Cervera Hantverksstipendium 2021.

foto: Cervera