Görtz renoverar gårdshus som stått orört sedan 80-talet – blir elva nya lägenheter

Gårdshuset i kvarter Ölstånkan i centrala Örebro är ett trähus från 1909 med kulturhistoriska värden och en spännande historia. Gårdshuset ska byggas om till elva lägenheter på totalt sex våningar med tillhörande portik, trapphus, entréhall och allmänna utrymmen på bottenvåningen. Görtz Fastigheter äger huset som nu rustas upp.

Företaget Tyréns har i uppdrag att ta sig an de akustiska förutsättningarna i huset som stått obebott sedan 1980-talet och nu ska bli föremål för nya bostäder. 

– Det är lättare att förutsäga ett betonghus, alla detaljer är inte lika kritiska som i ett trähus. Vid ombyggnationen behöver vi dessutom förhålla oss till nybyggnadskrav för ett hus som byggdes med en kravställning från sekelskiftet, säger Alexander Henriksson, akustiker på Tyréns.

foto: Görtz Fastigheter