Försäljningen av småhus upp med nio procent

Försäljningen på småhusmarknaden ökade rejält under årets tredje kvartal jämfört med samma period i fjol. Färska siffror visar att ökningen gäller för samtliga län i landet med ett undantag; Gotland. I Örebro län ökade försäljningen med nio procent

Totalt såldes det 18 981 småhus mellan juli och september i år. Det är en ökning med 13 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol då det såldes 16 835 småhus i landet. Siffrorna kommer från Lantmäteriet som ansvarar för det nationella fastighetsregistret.

– Det skärpta amorteringskravet 2018 medförde en tydlig nedgång i omsättningen som nu återhämtat sig starkt. Omsättningen har även påverkats positivt av att prisnivåerna stabiliserats och de mer samstämmiga prisförväntningarna hos köpare och säljare, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Den ökade omsättningen på småhusmarknaden gäller i stort sett för hela landet. Särskilt tydligt är det för storstadslänen och länen i södra delarna av Sverige.

källa: Lantmäteriet/ arkivbild: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling