Fler föräldrar odlar tillsammans med sina barn

Andelen svenskar som odlar ihop med sina barn fortsätter att öka och intresset bland mammor och pappor har visat sig vara ungefär lika stort. Nästan 6 av 10 uppger att de odlar tillsammans med sina barn vilket är en ökning med nio procent sedan i fjol. En möjlig bidragande faktor till ökningen tros vara att många svenskar har arbetat hemifrån under pandemin. 

–  Särskilt bland barnfamiljer ser vi ett stort intresse för att odla ätbart. Inte minst i samband med pandemin verkar många ha spenderat mer tid utomhus med sina barn, och då gärna odlat tillsammans i trädgården, säger Monica Hamre, trädgårdsmästare på Plantagen.

Forskning visar att grönska och natur är viktigt för barns hälsa och välmående. Fördelar förenade med barns vistelse ute i naturen är bland annat reducerade stressnivåer, ökade koncentrationsförmågor samt förbättrade kognitiva- och motoriska förmågor. Det tycks även finnas samband mellan vistelse i naturen och mer långsiktigt hållbara beteenden. Allt tyder på att barn som vistas i naturen blir mer benägna att ta hand om den, både nu och i framtiden. Att barn tillåts utforska och komma nära naturen är en nyckelkomponent i att lägga grunden till en mer hållbar framtid.

källa/ foto: Plantagen