Ernst Kirchsteiger: Underbar bok om ärliga material med lokal prägel

Nu finns den i handeln, Ernst Kirchsteigers bok med titeln Ärliga material. Ernsts personliga texter är i perfekt samspel med Helén Pes fantastiska bilder. Han ger läsaren en guidning genom hemorten Degerfors och järnets betydelse både för honom i hans konstnärskap – och för bygden. Även Lina Sundins smedja i Karlslund och Ovolins färg- och byggnadsvård utanför Örebro lyfts fram i boken.

Ärliga material handlar om – järn, sten, trä, glas och ull – som Ernst brinner för i sitt konstnärskap. Det är material som gör något med oss människor och som i hög grad har format Ernst själv och byggt det svenska folkhemmet.

Boken består av en blandning av personliga betraktelser, minnen, fakta och historik. Läs om smedjor, kolmilor och om det skramlande järnet som var barndomens soundtrack när Ernst växte upp i Degerfors. Fördjupa dig i glasets fascinerande historia och läs om hur det revolutionerande livet för en torparfamilj när de kunde byta ut träluckan mot glas. Tänk att något som var nästan tunt som en sländvinge kunde hålla kylan borta och släppa in ljuset.

Boken är en hyllning till de naturliga material som förändrat livet för människan och fört civilisationen framåt. Men det handlar lika mycket om skönheten i dessa material och hur du kan använda dem i inredningssammanhang.

Ärliga material är en bok som påminner oss om vikten av hantverksskicklighet, och vikten av att bevara den. För om vi förlorar den utarmas hela vår kultur, sammanfattar Ernst.

källa/ foto: Bonniers Fakta/ Helén Pe