Då firar Tusen Trädgårdar 10 år – den största trädgårdsvisningen i Sverige

Den 28 juni är det dags för Tusen Trädgårdar, den största trädgårdsvisningen i Sverige. Det unika med Tusen Trädgårdar är att alla får vara med. Privata trädgårdar, stadsodlingar, koloniområden, gemensamhetsodlingar, parker och balkonger finns att besöka den här dagen. Syftet med arrangemanget är att visa på den mångfald av trädgårdar och det starka odlingsintresset som finns i Sverige.

2020 firar arrangemanget 10-årsjubileum. 2010 var startåret då trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård drog igång det hela. 2012 kom Studiefrämjandet med och tillsammans utgör de tre huvudarrangörerna styrgruppen för arrangemanget.

Nu har vi glädjen att meddela att Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA har gått in som samarbetspartner.– Detta är vi i styrgruppen väldigt glada för säger Anna-Karin Fallheden, projektledare för Tusen Trädgårdar hos Riksförbundet Svensk Trädgård. Hon fortsätter:

– Inom STA finns både trädgårdskunskap och härliga trädgårdar. Vi hoppas att detta samarbete skall visa på mångfalden av trädgårdar i landet och ge en ökad kännedom om arrangemanget, och dessutom bidra till att än fler trädgårdar väljer att öppna upp under Tusen Trädgårdar.

Så här säger Madeleine Almér, ordförande i Sällskapet Trädgårdsamatörerna om samarbetet:

– Jag är otroligt glad över att vi har fått möjlighet att vara med i detta projekt som slagit så otroligt väl ut! Många av våra medlemmar visar sina trädgårdar under Tusen Trädgårdar och vi hoppas att det i och med detta samarbete ska bli fler som vill visa sin trädgård.
Dessutom ger det oss en chans att visa vad Trädgårdsamatörerna är. Det har också funnits en efterfrågan bland våra medlemmar att vi ska var med – väldigt roligt att vi fått komma med, och ett varmt tack till alla i Tusen Trädgårdars styrgrupp.

källa/foto: Anna-Karin Fallheden/ Tusen Trädgårdar, Riksförbundet Svensk Trädgård