Då blir det byggstart för Örebros nya stadsdel – 700 bostäder i Sörbyängen

Örebros kommande bostadsområde Tamarinden i Sörbyängen tar nu ett steg närmare förverkligandet att bli en smart och hållbar stadsdel där husen delar energi på ett sätt som aldrig gjorts förut.

”Utbyggnaden av infrastrukturen har redan påbörjats och under 2022 kommer de första husbyggnationerna att starta. Området beräknas vara klart senast 2030 och kommer bland annat rymma cirka 700 bostäder, verksamhetslokaler, en förskola, parker och ett unikt energisystem”, meddelar Örebro kommun.

– Örebro kommun tar klimat- och miljöutmaningarna på allvar. När kommunen växer ligger fokus på att bygga bostadsområden som minskar klimatavtrycken och skapar goda levnadsmiljöer för örebroarna. I Tamarinden testar vi ett nytt och mer energieffektivt sätt att bygga en stadsdel. Detta genom samarbeten med en rad olika aktörer, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.