Chans att testa på smide i Karlslund på lördag

I smedjan som ligger i kulturreservatet Karlslund, har två smeder sina verksamheter. Lina Sundin driver Linas Smidesverkstad  och Jens Erlandsson  Skulpturjärnverket. ”Vi arbetar med beställningsarbeten som till exempel räcken, grindar, offentlig utsmyckning samt har kurser och företagsevent. Har emellanåt egna utställningar och workshops”, berättar de.

Nu på lördag den 30 november mellan klockan 11.00-16.00 är det julmarknad i området Karlslund.

”Vi i smedjan håller öppet och där man kan få testa på att smida för 150 kronor”.

Läs mer om julmarknaden i Karlslund:

https://extra.orebro.se/karlslund/programevenemang/evenemang/julmarknad.5.1f9a155f167b1088ce62017.html