Chans att kolla kvaliteten på ditt dricksvatten under Bostad 2019

Brava Vattenrening startades 1992 och är idag verksamma i hela Sverige. I Örebro har företaget funnits sedan 2011 och de tre anställda på lokalkontoret har fullt upp. Brava Vattenrening är en av utställarna på bomässan Bostad 2019 på Conventum den 9-10 november.

Under mässdagarna erbjuder de gratis grovanalyser. Så det är bara att ta med sig lite vatten från sin grävda eller borrade brunn, hälsar företaget.

”Om du hämtar ditt vatten från en brunn: glöm inte att analysera vattnet. Tyvärr är det så att folk oftast kontaktar oss när de har vattenproblem av estetisk karaktär, när det är missfärgar eller luktar illa, men problemet är att ämnen som radon, arsenik, uran och bly varken märks på doften, smaken, eller på hur vattnet ser ut. Och dessa ämnen finns alltid i en brunn, frågan är bara hur mycket det är”, sa Morgan Gagnert, säljchef på företagets Örebrokontor i en tidigare intervju i tidningen Handelsstaden Hus & Hem-bilagan.

källa/ foto: Brava Vattenrening/ Handelsstaden Hus & Hem