Centralpalatset är nu byggnadsminne – ”är en verklig karaktärsbyggnad”

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att Centralpalatset vid Järntorget är byggnadsminne. ”Centralpalatset är en verklig karaktärsbyggnad i Örebros ”finrum”. Byggnaden representerar den fria industrialismens genombrott i Örebro under senare delen av 1800-talet, och är det sista i raden av det sena 1800-talets, och det tidiga 1900-talets citybyggnader i Sverige som hör samman med den framväxande industrialismen. Byggherren Adolf Lindgren var en ledande person och stark profil i Örebro. Han lever vidare genom Centralpalatset och sin stipendiestiftelse, Adolf Lindgrens Stiftelse”, skriver myndigheten.

Bilden visar en matsal i en av Centralpalatsets lägenheter. Bilden är från ca 1917-1918.

källa/ foto: Länsstyrelsen Örebro län/ Digitalt museum Örebro läns museum