Byggklart för 70 bostäder i Mosås – detaljplanen antogs i dag

I dag beslutade Byggnadsnämnden i Örebro kommun att anta detaljplanen för fastigheten Mosås 19:3 som möjliggör för cirka 70-talet bostäder fördelade främst till småhus i form av friliggande en- och tvåbostadshus, parhus samt radhus. Detaljplanen innehåller även en förskola samt uppförandet av mindre flerbostadshus och/eller verksamheter förenat med markanvändningen ”centrum”.

-Det känns väldigt roligt att vi nu kan anta den här detaljplanen som möjliggör för fler småhus. Vi vet sedan tidigare att ungefär 7 av 10 svenskar säger sig vilja bo i ett eget småhus och bland dem som är inne i barnaåren är andelen ännu högre. För mig som ordförande har det varit en prioriterad fråga och därför är det roligt att vi nu på ett bättre sätt kan möta den efterfrågan som finns för fler människor att bo i ett småhus eller villa, säger Anders Hagström (KD), ordförande i Byggnadsnämnden.

Detaljplanen möjliggör för etablering av en förskola och bygger vidare på en hållbar tätortsstruktur med blandad bebyggelse som kompletterar rådande strukturer och främjar en bebyggelse som är anpassad till områdets karaktär.  Ett gatunät med möjlighet att röra sig genom och mellan områden föreslås också för att skapa en integrerad och sammanlänkad struktur.

källa/ foto: Örebro kommun