Bostadspriserna steg rejält under 10-talet

Prisuppgången på bostadsrätter i Örebro län under 2010-talet var betydligt lägre än decenniet innan. Bostadsrättspriserna ökade med 185 procent under perioden 2000–2009, att jämföra med en uppgång med 88 procent mellan 2010–2019. Det visar en ny analys som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort av data från Svensk Mäklarstatistik.

– Att länsinvånarnas löner ökat kraftigt, i kombination med historiskt låga räntor och en växande bostadsbrist, har bidragit till stora prisökningar sedan millennieskiftet. Politiska reformer som kan underlätta för fler att byta bostad efter behov skulle bidra till en långsiktigt hållbar bostadsmarknad, säger Marcus Svanberg, VD för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Mellan 2000–2009 steg bostadsrättspriserna i Örebro län med 185 procent, medan de gick upp med 88 procent de senaste tio åren. Villapriserna steg under 2000–2009 med 66 procent, medan de sedan 2010 fram till i dag har ökat med 60 procent. Det visar en ny analys som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort genom att jämföra data från Svensk Mäklarstatistik över prisutvecklingen på bostäder under perioden 2000–2009 med perioden 2010–2019.

källa: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling