Bostadspriserna fortsätter uppåt

Under 2020 har priserna på bostadsrätter i Örebro län stigit med sju procent, medan villapriserna stigit med elva procent. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som sammanställts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Vi upplever en stark tro på stigande priser hos bostadsköparna. Det snabbar på försäljningstiderna eftersom många vill köpa sin nya bostad nu om priserna skulle öka mer framöver. Särskilt tydligt syns detta på villor och fritidshus där utbudet dessutom är mycket lågt, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Det senaste året har priserna på bostadsrätter i Örebro län stigit med 7 procent, medan villapriserna stigit med 11 procent. I riket som helhet är motsvarande siffror en uppgång på 7 respektive 13 procent. Fritidshuspriserna i Örebro län har stigit med 10 procent på årsbasis, att jämföra med 12 procents ökning i landet.

– Svenskarna väntas fortsätta prioritera det egna hemmet under 2021, vilket får stor påverkan på bostadsmarknaden. Allt fler vill kunna kombinera jobb och fritid på ett bra sätt, vilket särskilt kommer att öka efterfrågan på större bostäder med goda pendlingsmöjligheter, säger Marcus Svanberg.I Örebro län har bostadsrättspriserna legat still de senaste tre månaderna, medan villapriserna visat på en nedgång med 2 procent. Under samma period har priset för både bostadsrätter och villor i riket ökat med 2 procent.

– Höga bostadspriser i kombination med skarpa kreditregler och osäkerhet i den egna ekonomin gör att förstagångsköpare med små marginaler får ännu svårare att komma in på bostadsmarknaden. Förhoppningsvis har regeringen och bostadsminister Per Bolund (MP) som nyårslöfte att arbeta för omformulerade amorteringskrav, sänkt flyttskatt och kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomiska förutsättningar, säger Marcus Svanberg.

Här stiger och sjunker priserna mest i Sverige
Det senaste året har priserna på villor stigit kraftigt i samtliga län, mest i Jämtlands län där de ökat med hela 18 procent. Störst ökning av bostadsrättspriser står Blekinge för, upp 23 procent. Bostadsrättspriserna har stigit i alla län förutom Västernorrland där de legat stilla och Dalarna där de har backat med 4 procent.

källa/ foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling