Beijer återanvänder tegel – ”när fasader rivs så tas de gamla tegelstenarna omhand”

Beijer Byggmaterials specialistavdelning Fasad & Betong tar nu ett viktigt steg för ett mer hållbart byggande genom att lansera återvunnet tegel i de klassiskt svenska formaten. Det här kommer bidra till bevarandet av många fantastiska kulturbyggnader som behöver renoveras men också för att de ska kunna behålla sitt nuvarande utseende med tegel som har naturlig patina.

– Att vi nu kan erbjuda återvunnet tegel i de klassiskt svenska formaten är en nyhet på den svenska marknaden. Vi vet att det finns en stor efterfrågan hos våra kunder, arkitekter och deras beställare. Det känns både viktigt och kul att vi nu kan möta detta, säger Ljupco Mitrovski, specialist på Fasad & Betong hos Beijer Byggmaterial.

Förutom att matcha utseendet rent estetiskt så ger det en stor möjlighet för Beijers kunder att jobba mer miljömedvetet och hållbart. Genom att använda återvunnet tegel så minskas utsläppen från gasugnar då tillverkningsprocessen redan är gjord, vilket sparar på koldioxidutsläppen.

Processen är enkel, när äldre byggnader eller fasader rivs så tas de gamla tegelstenarna omhand. Dessa rensas sedan från gammalt bruk och lastas på pallar för vidareförsäljning. En snabb process som gör att tegel som suttit uppe i över hundra år och håller hög kvalitet är redo att användas igen. Beijer Byggmaterial jobbar med det tyska företaget Lütjen som sköter hanteringen och har ett stort nätverk för att kunna tillgodose den svenska marknaden.

– I Sverige har vi många hus som är K-märkta vilket gör att de inte får rivas utan ska renoveras. Vid sådana projekt har det tidigare varit svårt att få tag på nyproducerat tegel som har samma utseende. Dessa fasader har suttit uppe under en lång tid och har med åren fått ett naturligt uttryck som påverkats av vind, vatten, föroreningar och avgaser vilket gör att de behöver ett tegel som matchar byggnader från samma tid, säger Ljupco Mitrovski.

källa/ foto: Beijer Byggmaterial