Ännu fler ekologiska fröer från Nelson Garden

Inte minde än 18 fröpåsar med ekologiskt odlade fröer tillkommer i Nelson Gardens sortiment för 2020. Märkningen ger en garanti för ursprung och kvalitet, och försäkrar att produktionen följer EU:s regler för ekologiskt jordbruk.

I år uppdateras frökollektionen med en betydande andel ekologiskt odlade fröer. Förändringen sker som ett led i Nelson Gardens målsättning att öka antalet miljöcertifierade artiklar i sortimentet.

–Tidigare har våra ekologiska fröer främst funnits i ett separat ställ i lite mindre påsar. Nu tar de alltså större plats i de ordinarie fröställen. Vi passar dessutom på att öka mängden fröer i dessa påsar, berättar Anna Lindeqvist, hortonom och fröansvarig på Nelson Garden.

–Efter att fröerna har skördats görs ytterligare tester för att se så att det inte finns några bekämpningsmedel kvar. De kan föras in med vinden från grannens mark och därför finns det även regler för hur nära de ekologiska odlingarna får ligga marker där det används bekämpningsmedel, beskriver Anna. Alla ekologiska fröer som vi erbjuder har odlats i Europa. Vi märker också ett allt större intresse för de här fröerna från våra odlarvänner!

källa/ foto: Nelson Garden/ Anna Lindeqvist