Välj rätt växter för att hjälpa insekterna

I början av året inledde Pollinera Sverige och Plantagen ett samarbete för att hjälpa kunderna att välja växter som gynnar pollinerande insekter. Med start i maj kommer alla Plantagens butiker i både Sverige, Norge och Finland att ha informativa skyltar med växter och insekter framtagna av Pollinera Sverige.

Det finns en ökad förståelse bland konsumenterna för betydelsen av pollinerade växter. Frågan om bidöd och insektsdöd verkar ha påverkat konsumenterna, och enligt Plantagens nyligen släppta rapport vill 7 av 10 se fler pollinerande insekter i naturen.
– Runt 35 % av svenska folket vill enligt rapporten gynna pollinerande insekter när de väljer blommande växter, och vi vill stötta dem i deras val, säger Malin Bjurvald, Sustainability Manager på Plantagen.

Mångfald av insekter behövs
Många insekter deltar i det viktiga pollineringsarbetet, som vilda bin, humlor, honungsbin, skalbaggar, fjärilar och blomflugor och det är avgörande för allas överlevnad att det finns mat till dem under hela säsongen. 
– Alla trädgårdsägare, kolonister och odlare kan bidra genom att odla en mångfald, släppa upp gräset och spara matnyttiga växter i gräsmattan, som till exempel maskros och vitklöver, säger Lotta Fabricius Kristiansen, som startade nätverket Pollinera Sverige 2017 tillsammans med Anna Lind Lewin.

källa/ foto: Plantagen