Rätt redskap i kampen mot ogräset

Trädgårdens värsta fiende? De flesta trädgårdsägare skulle utan tvekan svara: ogräs. Är man inte försiktig kan ogräset nämligen ta över hela trädgården. Lösningen behöver dock inte nödvändigtvis innebära kemikalier och bekämpningsmedel. I själva verket går det ganska enkelt att få bukt med ogräset med hjälp av rätt trädgårdsverktyg. Fiskars delar sina bästa tips för effektivare ogräsrensning och listar de nödvändigaste redskapen i kampen mot ogräset.

Varför är det så viktigt att bli av med ogräset?
Ogräsväxter rensas inte bara ut av estetiska skäl, de är dessutom aggressiva tjuvar som tenderar att växa till sig snabbt och konkurrera med andra växter om utrymme, fukt och näring. Vid trädgårdsplantering är tillgång till vatten, avstånd mellan växter och solexponering viktiga faktorer för att lyckas. När ett destruktivt och törstigt ogräs kommer in i bilden kanske inte utrymmet och mängden vatten räcker till. Samma strid följer när maskrosor invaderar gräsmattan under de varma sommarmånaderna – då kämpar gräset för det vatten som det så desperat behöver.

Vänta på regnet
Det första steget i kampen mot ogräset är att invänta regnet. När marken blir fuktig och mjuk är det lättare att rensa ogräset. Att dra upp ogräs med rötterna ur ett torrt och hårt underlag är nästintill en omöjlig uppgift. Om marken är torr är sannolikheten stor att en del av roten inte följer med, vilket leder till att ogräset snart växter till sig igen. Vid extra torra förhållanden kan jorden mjukas upp med bevattning. Installera en regnvattensamlare i trädgården för att ha återvunnet vatten på lager under sommarens torrare perioder.

källa/ foto: Fiskars