Priset på bostadsrätter fortsätter uppåt – oförändrat på villamarknaden

De senaste tre månaderna har villapriserna i Örebro län sjunkit med 0,1 procent. Bostadsrättspriserna har stigit med tio procent vilket är näst mest i landet. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Vi ser inte att bostadsmarknaden i Sverige har påverkats av det oroliga världsläget och kriget i Ukraina – det finns en stark efterfrågan på bostäder samtidigt som både utbud och räntor ligger på låga nivåer. Om kriget blir långvarigt finns det dock risk för att det påverkar Sveriges konjunktur och därmed bidrar till ökad oro på bostadsmarknaden, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I Örebro län har bostadsrättspriserna stigit med 10 procent de senaste tre månaderna, vilket är näst mest i landet. Villapriserna visar en nedgång med 0,1 procent. Under samma period har priset för bostadsrätter ökat med 3 procent och villapriserna stigit med 1 procent i riket som helhet.

– Fortsatt höga el- och drivmedelspriser kan påverka bostadsköpare som står i valet mellan en bostadsrätt i centralt läge och en villa lite längre bort, som kan kräva en bil. Risken för prisnedgångar är därför störst på villamarknaden och då särskilt på bostäder med höga uppvärmningskostnader, säger Marcus Svanberg.

Det senaste året har priserna på bostadsrätter i Örebro län stigit med 7 procent och villapriserna stigit med 11 procent, vilket är detsamma som i riket som helhet. Fritidshuspriserna i Örebro län har stigit med 20 procent på årsbasis, att jämföra med 19 procents ökning i landet.

– Stigande bostadspriser och en konjunkturnedgång skulle drabba unga och förstagångsköpare hårdast. Jag hoppas att bostadsminister Johan Danielsson (S) och regeringen använder tiden fram till valet att presentera och genomföra konkreta åtgärder för att lösa bostadsbristen. Omformulerade amorteringskrav och kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomiska förutsättningar är förslag som skulle göra stor skillnad för många, säger Marcus Svanberg.

källa/ foto: Svensk Mäklarstatistik/ Länsförsäkringar Fastighetsförmedling