Öbo vill återvinna mer – chans att köpa vitvaror och byggmaterial vid renoveringar

I samband med renoveringar vill ÖBO återbruka mer material, istället för att det går till deponi eller annat omhändertagande som avfall. Målet är att minska företagets negativa klimatpåverkan, minska mängden avfall och ta hand om det som fortfarande har ett värde.

– Vi ser på de här frågorna med nya ögon, och vill återbruka mer av fullt användbart material som tidigare slängts, säger Lisa Jensen, miljösamordnare på ÖBO.

Vid renoveringar i Västhaga och Vivalla har vitvaror skickats vidare till kommunens verksamhet Överskottscentralen för att där säljas vidare. I sommarprojektet bygglekplatsen ”Lekbruket” i stadsdelen Markbacken har byggmaterial använts till att skapa och bygga olika lekmiljöer för barn.

ÖBO har också startat upp ett samarbete med Erikshjälpen. Det första steget har varit att Erikshjälpen fått hämta material som frysar, kylar och fönsterbrädor från ÖBOs renovering i Västhaga som sedan säljs vidare i Erikshjälpens butik i Örebro. Planen är att arbetet ska fortsätta och utökas i andra renoveringar.

källa/ foto: Öbo