Ny stadsdel i Örebro med trähus – skapar sin egen el

Med hjälp av trähus, spjutspetsteknik inom energidelning och attraktiva gemensamma grönytor kan Tamarinden i Örebro bli Sveriges första bostadsområde som producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna. White Arkitekter utvecklar tillsammans med Örebrobostäder och Tornet Bostadsproduktion AB två av fem tomtpar i stadsdelen Tamarinden som man hoppas kan bli en förebild för resten av landet när det gäller att skapa framtidens hållbara städer.

Örebro kommun har tillsammans med sina samarbetspartners skapat förutsättningar för att Tamarinden ska kunna reducera, producera, lagra och dela energi på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Genom spjutspetsteknik kommer energi kunna lagras lokalt och delas mellan fastigheter, vilket innebär att energiförbrukningstoppar och onödig förbrukning – både dyrt och dåligt för miljön – kan undvikas.

Med hjälp av lokalproducerad energi som exempelvis solceller ska stadsdelen bli näst intill självförsörjande. Lösningarna utmanar normer och juridik i frågor som rör energi, vilket innebär att stadsdelen kan fungera som förebild och motor för kommande satsningar på innovativa energilösningar i hela landet.

I marktilldelningen tillsammans med Tornet ansvarar White Arkitekter för gestaltningen av 200 bostäder, en förskola, utemiljöer och flera lokaler. Samtliga byggnader får en trästomme, och projektet blir därmed en viktig del i Whites arbete med att utveckla storskaliga träprojekt. De höga ambitionerna hos både kommun och samarbetspartners har skapat förutsättningar för ett unikt projekt.

– Behovet av lösningar för framtiden behöver mötas här och nu. Genom att kombinera trä, ett både vackert och klimatsmart material, innovativa energilösningar och attraktiva gemensamma miljöer skapar vi en miljö där människor får förutsättningar för att kunna leva ett hållbart liv, säger Marcus Lindberg, ansvarig arkitekt för Whites förslag tillsammans med Tornet.

I Örebrobostäders marktilldelning ansvarar White för landskapsarkitekturen. Hållbarhetsambitionerna syns i utformningen av utemiljöerna där bland annat dagvatten tas om hand på smarta sätt och vatten kan återanvändas till både odlingar och lek. Ytorna ska uppmuntra till möten mellan de boende och upplevas som en förlängning av deras hem, samtidigt som de binder samman området med omgivningarna.

– Jag tycker om tanken att dela resurser och symbiosen som sker i och mellan de olika kvarteren i Tamarinden. Vi har tänkt mycket på flödet genom området in i kvarteren och hur vi möter det stora huvudstråket, Tamarindvägen, säger Gry Arvidsson, landskapsarkitekt på White.

Skapandet av framtidens smarta, hållbara städer kräver nya typer av täta samarbeten mellan olika likasinnade aktörer.

– Det kommer bli lika mycket en lärandeprocess som en utförandeprocess. Genom att öppet dela data och dra nytta av varandras kompetenser hoppas vi kunna visa upp ett exempel på hur hållbart stadsbyggande kan se ut i praktiken som fler kan lära och inspireras av, säger Marcus Lindberg.

källa/ foto: White