Melins har köpt rätt att bygga hyreslägenheter i Söderport vid Örnsro

HSB har avyttrat en byggrätt för lägenheter och förskola till Melins Fastighetsförvaltning AB i det nya kvarteret Söderport i Örnsro.

HSBs planering och detaljplanearbetet för det stora kvarteret i utvecklingsområdet Örnsro i Örebro är i full gång. Den nya detaljplanen förväntas vinna laga kraft i början av 2022. Kvarteret som ska byggas går under namnet Söderport och innehåller runt 400 bostäder, förskola, parkering och en kontorsbyggnad. Tidigare i år avyttrade HSB byggrätten för kontorsbyggnaden till Castellum.

Den byggrätt för lägenheter och förskola som Melins Fastighetsförvaltning AB förvärvat ska rymma en förskola med fyra avdelningar på bottenplanet och hyresrättslägenheter ovanpå. Byggrätten som Melins Fastighetsförvaltning AB förvärvat omfattar ca 4000 BTA.

—Vi ser mycket positivt på samarbetet med HSB och att kunna producera hyresrätter med centralt läge i Örebro, säger VD Mikael Kihlberg på Melins Fastighetsförvaltning AB

— Vi uppskattar att samarbeta med en lokal partner och ser mycket fram emot att tillsammans med Melins utveckla kvarteret där HSB kommer att uppföra runt 350 bostäder med förtur för våra bosparare, säger Sara Almcrantz, byggchef på HSB MälarDalarna.

källa/ foto: HSB