Lägre priser på bostadsrätter – ”återgår till mer normala konsumtionsmönster”

De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Örebro län sjunkit med fyra procent, vilket är störst nedgång i landet. Villapriserna har backat med två procent. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Att bostadsrättspriserna i landet börjar ta fart igen bevisar att svenskarna nu återgår till mer normala konsumtionsmönster, jämfört med den kraftiga efterfrågan på villor under pandemin. Vi räknar med fortsatt hög aktivitet på bostadsmarknaden ända fram till årsskiftet men mer stabil prisutveckling fortsättningsvis, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Oroliga börser, stigande konsumentpriser och osäkerhet kring eventuella räntehöjningar är faktorer som bidragit till en mer försiktig hållning hos landets bostadsköpare. Det kan under hösten leda till att försäljningar tar något längre tid jämfört med i våras, även om många fortfarande är intresserad av att flytta till något större, säger Marcus Svanberg.

Det senaste året har priserna på bostadsrätter i Örebro län stigit med tre procent, medan villapriserna stigit med 13 procent. I riket som helhet är motsvarande siffror en uppgång på sju procent för bostadsrättspriserna och en ökning med 15 procent för villapriserna. Fritidshuspriserna i Örebro län har stigit med 19 procent på årsbasis, att jämföra med 20 procents ökning i landet.

– Unga och ensamstående, som redan före pandemin hade svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, drabbas hårdast av höga bostadspriser och kommande räntehöjningar. Pandemin borde ha setts som ett utmärkt tillfälle att skapa ett permanent undantag inom regelverket för amorteringar för dessa grupper. Tiden börjar nu bli knapp för regeringen och bostadsminister Märta Stenevi (MP) att lösa problemet innan kommande val, säger Marcus Svanberg.

källa/ foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling