Kraftig prisökning på fritidshus i länet – upp 28 procent på ett år

Intresset för att köpa fritidshus i Sverige har exploderat under de senaste åren. Ny statistik som Fastighetsbyrån sammanställt visar att priserna för fritidshus stigit med hela 52 procent i landet de senaste fem åren, och med 18 procent under det senaste året.

Under det senaste året har prisutvecklingen varit störst i Kronobergs län, 31 procent, följt av Örebros län med 28 procent, och tätt därefter Dalarna med 27 procent.

-Marknaden för fritidshus har varit superhet de senaste två åren. Efterfrågan på båda sommarstugor och fjällstugor har varit väldigt hög och priserna har stigit betydligt mer än på permanentbostäder. Den tydligaste förklaringen är pandemin och att fler vill ha möjlighet komma bort från städerna. Känslan nu, när fritidshusmarknaden drar igång på allvar, är att efterfrågan är fortsatt hög. Men vi får se om dämpad pandemi, höga elpriser och kriget i Ukraina har en avkylande effekt, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

källa: Fastighetsbyrån/arkivbild