Kasthall fortsätter samarbetet med Ilse Crawford – ”inspirerad av det svenska landskapet”

Kollektionen Grönska, Kasthalls designsamarbete med den brittiska formgivaren Ilse Crawford, uppdateras under hösten med fyra nya färgställningar. Grönska är inspirerad av det svenska landskapet runt Kasthalls fabrik i Västergötland och är en homage till naturens vackra färger och Kasthalls hantverk.

Designsamarbetet, som inleddes under våren 2017, består av de vävda mattorna Fåra, Glänta och Ängsmark samt de tuftade mattorna Täppa och Åker. Ilse Crawford har tillsammans med Kasthall Design Studio utforskat olika väv- och tuftningstekniker för att återspegla naturens rytm, oregel- bundenhet och hur landskap kan förändras under ett år. Denna känsla överfördes sedan till mattorna – och i sin tur till våra hem eller de offentliga rum vi vistas i.

Nu kompletteras Grönska med fyra nya färger av mattorna Fåra och Ängsmark. I den nya färg- uppdateringen har kollektionen utökats med fler månader: augusti, oktober och februari, där augusti representerar två av de fyra nya kulörerna. Färguppdateringen består av neutrala färger i ett bredare spann, vilket är ett direkt svar på förfrågningar från marknaden. Inspirationen till de nya färgställningarna kommer från ljusa och friska gröna toner, karga vinterlandskap och höstens skördeklara åkrar.

– Grönska som kollektion är en tolkning av den natur och landskap vi först såg när vi besökte Kasthall i Kinna. Att se säsongerna skifta från dag till dag, med den gröna färgen som bas, fick oss att inse hur många nyanser det finns och hur dessa dagligen skiftar till något nytt.
Inför detta släpp har vi introducerat några subtila skiftningar i kollektionen. Ett spår av gult eller lav som smakfullt utforskar och stärker kollektionens toner och vackert integreras i olika boendemiljöer, säger Ilse Crawford på Studio Ilse.

– Ilse har samma värderingar om hållbar och långlivad design som Kasthall och hon förstår vårt skandinaviska design- och kulturarv. Vi är även stolta över att kollektionen Grönska hyllar den plats där vi funnits sedan 1889, och det känns kul och viktigt att utöka denna fina kollektion med fler färger. Ängsmark och Fåra är de mest tongivande mattorna just nu, säger Lena Jiseborn, designchef på Kasthall.

källa/ foto: Kasthall