HSB köper halva lägenheten på Öster – lättare att komma in på bostadsmarknaden

Efter framgångsrika projekt i Göteborg och Stockholm kommer nu HSB Dela till Örebro. Modellen, där unga köper halva lägenheten tillsammans med HSB och bor i hela, sänker trösklarna in på bostadsmarknaden. I HSB brf Österpark, som säljstartar den 30 januari, kommer några lägenheter omfattas av den nya modellen.

– Det känns fantastiskt att vi nu kan erbjuda HSB Dela till våra unga bosparare även i Örebro. Det är viktigt för oss att bidra till att unga vuxna kan komma in på bostadsmarknaden, vi vill ge alla en möjlighet, säger Maria Engholm, vd på HSB MälarDalarna.

HSB Dela riktar sig till bosparare i åldern 18 till 29 år och innebär att HSB går in som delägare till 50 procent vid bostadsköpet, vilket halverar kontantinsatsen och ökar chanserna för den unga att beviljas bolån med tanke på de tuffare amorteringskraven. Ett tioårigt samägandeavtal med HSB, upprättas i samband med köpet.

HSB brf Österpark består av 94 lägenheter i ett hus om sex till nio våningar och tre trapphus, alla med varsin gemensam takterrass. Vid säljstarten den 30 januari släpps samtliga lägenheter till försäljning och där ett antal om 1 och 2 rok kommer att erbjudas enligt modellen HSB Dela. Bostadsrättsföreningen är en del av de nya kvarteren som växer fram på Österplan, där HSB totalt bygger 162 nya lägenheter.

– Med tanke på att svårigheterna att få låna många gånger är ett hinder för unga människor att ta sig in på bostadsmarknaden är det här ett sätt där HSB kan göra skillnad, säger Maria Engholm, vd på HSB MälarDalarna. Och vi vet att vi gör skillnad. I pilotprojektet i Göteborg uppgav närmare 80 procent att de inte hade kunnat genomföra köpet utan HSB Dela, fortsätter Maria.

Om HSB Dela
HSB går in som delägare i den unga vuxnas bostadsköp med 50 procent. Utöver den vanliga köpprocessen tecknas ett tioårigt samägandeavtal med HSB. När som helst efter tillträdet kan den unga vuxna välja att sälja bostadsrätten. Då säljs också HSBs andel. Tidigast fem år efter tillträdet kan köparen ansöka om att köpa ut HSBs del. Senast tio år efter tillträdet ska den unga vuxna ha köpt hela bostadsrätten. I annat fall säljs bostadsrätten i sin helhet.

källa/ foto: HSB

Om HSB brf Österpark
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Antal bostäder: 94
Antal rum: 1 – 6 rum och kök
Säljstart: 30 januari 2022
Inflyttning: Preliminärt våren 2024
Arkitekt: Clarus Arkitekter