HMB bygger 182 lägenheter i Tamarinden

HMB Construction, dotterbolag i AF Gruppen, har fått uppdraget att bygga 182 lägenheter och en förskola i Örebros nya bostadsområde Tamarinden. Första spadtaget tas i höst.

Beställare av nybyggnadsprojektet är Tornet Bostadsproduktion, en av aktörerna som bidrar till områdets hållbara och innovativa lösningar för energisystem och arkitektur. Byggnaderna har utformats för låg energiförbrukning, små energiförluster och en målsättning att bli självförsörjande på el. Förstudier visar ett halverat effektbehov och en energibesparing på 30 procent. Energisystemet kombinerar solenergi, fjärrvärme och geovärme. Den egenproducerade energin kan lagras och delas i ett lokalt kvartersnät, vilket är det första i Sverige.

Ambitionen är att Tamarinden ska bli en förebild för hur vi kan bygga energismart och därmed bidra till att snabba på klimatomställningen.

– Det är mycket glädjande att vi får vara med och bygga ett bostadsområde med högt ställda mål för hållbarhet, säger Krister Karlsson, vd för HMB Construction.

I Tamarinden planeras totalt för ca 800 nya bostäder, förskola och verksamhetslokaler.
HMB påbörjar sin del av projektet hösten 2022 med beräknad inflyttning 2025. Uppdraget genomförs som en totalentreprenad.

arkivbild: White