Här skapas ett nytt bostadsområde i Örebro

Nu är det klart vilka aktörer som kommer vara med och skapa det nya bostadsområdet Tamarinden 

Nu är nästa steg för stadsdelen där människor möts och husen delar energi, Tamarinden taget och det är klart vilka fastighetsbolag som fått markanvisningar. I området kommer det byggas cirka 600 hem där förutsättningar skapas för att byggnaderna ska kunna producera, lagra och dela energi med varandra. 

– Klimatarbetet förflyttar positionerna med Tamarinden. Örebro kommun, Örebrobostäder och E.ON har upprättat ett samarbete, som kan göra Tamarinden till Sveriges första bostadsområde som delar energi mellan olika fastighetsägare i ett bostadsområde. Nu går vi in i den fas då vi ska konkretisera och förverkliga visionerna för Tamarinden, det arbetet sker ihop med de fastighetsbolag som fått markanvisningarna, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad. 

Med Tamarinden har Örebro kommun siktet inställt på att möjliggöra en hållbar stadsdel som särskilt betonar de sociala aspekterna, gröna gårdsmiljöer samt innovativ och inbjudande arkitektur. Tamarinden ligger i gränslandet mellan staden och naturen – med närhet både till handel, service, universitetet och till natursköna omgivningar med höga natur- och kulturvärden. 

– Tamarinden är ett bostadsområde med ett tydligt hållbarhetsfokus och en stadsdel som kommer sätta Örebro på kartan. I planeringen av området har vi ett projekt som visar fördelarna med delning av energi mellan fastigheter. Genom att gå före och visa goda exempel som grund för en lagändring kan vi påverka till mer effektiv energianvändning och skapa stora vinster för miljön, säger Linda Larsson (C) vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad

I slutet av februari gick tiden ut för att ansöka om markanvisning i Tamarinden. Totalt inkom 15 bra intresseanmälningar och fyra byggaktörer är nu utvalda. Byggaktörer som valdes ut är Serneke Sverige, Magnolia Bostad, Friendly Building AB och Tornet Bostadsproduktion AB. Örebrobostäder hade redan innan fått en direktanvisning i området. Totalt blir det fem aktörer som bygger.  

– Det känns väldigt roligt att fem så starka och innovativa aktörer nu är beredda att ta nästa steg i Örebros utveckling. Tamarinden kommer inte bli ett traditionellt bostadskvarter utan ska karaktäriseras av nytänkande och smarta och hållbara lösningar vilket är väldigt intressant både för Örebro och i ett nationellt perspektiv, säger David Gelinder (KD), presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad. 

källa: Örebro kommun