Hållbart är trenden när du ska lägga nytt golv

I år täcker ett enda ord in hela trendbilden – hållbarhet. Kvalitet, återbruk, skötsel och underhåll, livslängd, kretslopp, återvinning och en juste produktionskedja är begrepp som ständigt återkommer inför det nya decenniet. För leverantörerna av golvmaterial, som nu kan kvalitetssäkra sitt hållbarhetsarbete i standarden Auktoriserat Golvföretag, är trenden välkommen.

källa/ foto: Golvbranschen GBR / ege/ Kährs