Hållbara sätt att pynta till jul

Intresset för hållbarhetsfrågor är fortsatt stort och det finns en tydlig koppling mellan svenska konsumenters hållbarhetsintresse och val av julgran. I år väljer många svenskar en kravmärkt gran och barnfamiljer är något mer benägna att köpa det. Det står även tydligt att julen är en traditionsbunden högtid men yngre svenskar är mer öppna för att utmana traditioner, särskilt vad gäller val av gran, julpynt och presenter. Detta är några av slutsatserna som framkommer i den femte delen av Plantagens årliga rapport Växttrender.

– Intresset för kravmärkta granar har ökat stort hos konsumenterna de senaste åren, men att producera en julgran tar lång tid. Därför är efterfrågan än så länge större än utbudet, säger Hans Jensen, kategoriansvarig på Plantagen.

Den traditionella julgranen har fått ett par utmanare och bland yngre konsumenter syns en tydlig trend på uppgång. Det rör sig framför allt om cypress- och cederträd som 14% av svenskarna i åldersgruppen 18–29 år dekorerar i samband med julen, en andel som har ökat sedan i fjol. Även kaktusen är ett populärt alternativ som 8% av 18–29 åringarna dekorerar i jul. Enbusken är ett alternativ som tycks gå hem bland alla åldrar, i rapporten framkommer det att 12% av svenskarna kommer dekorera en enbuske till jul.

källa/ foto: Plantagen