De bygger 100 bostadsrätter i Södra Ladugårdsängen

Genom en markanvisningstävling tillsammans med Semrén & Månsson arkitektkontor kommer Hökerum Bygg att bygga cirka 100 moderna och hållbara bostadsrätter med trästomme i den nya stadsdelen i Örebro. Här ska vi skapa ett levande och öppet kvarter med avsikt att bygga hållbart i alla led, socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Med högt ställda ambitioner både i fråga om hållbarhet och gestaltning kommer det att byggas en kvarterstad med en stor variation av boendeformer. Gröna gårdar och bilfria stråk är genomgående tema och med närhet till såväl rekreationsområden som service kan stadsdelen ses som en modern variant av Trädgårdsstaden.

”Vi är mycket glada över denna markanvisning i Örebro på ett så attraktivt läge som Södra Ladugårdsängen och extra roligt är att projektet ska byggas med trästomme. Vi är jättestolta över att få utveckla projektet tillsammans med Semrén & Månsson arkitektkontor”, säger Carl Gabrielsson, Projektchef och Affärsområdeschef Hökerum Bygg.

”Vi ville ge träet huvudrollen i gestaltningen och har därför valt det som genomgående fasadmaterial. Med en stor variation i utformningen har vi försökt att skapa en småskalig vardagsarkitektur med hållbara förtecken. Det ska bli spännande att få arbeta vidare med kvarteret tillsammans med Hökerum Bygg, som har en hög ambitionsnivå i sina projekt” säger Pernilla Bertilsdotter, Uppdragsansvarig arkitekt på Semrén och Månsson Arkitekter.

”Vi ser fram emot att återvända till Örebro för att bygga bostadsrätter, vårt senaste projekt var Brf Wienerbrödet på Kornellvägen, säger Catarina Viktorsson, Sälj och Marknadschef Hökerum Bygg.

källa/ foto: Hökerum